Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Aby dobrze przygotować się do matury trzeba rozwiązać mnóstwo zadań. Tutaj będą zamieszczane niektóre zadania oraz ich rozwiązania.

Kurs podstaw historii

Cel główny kursu: 
nabycie  umiejętności wykonywania prac związanych z redagowaniem korespondencji biurowej.

 Cele szczegółowe kursu: 

po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • Wyjaśnić znaczenie korespondencji biurowej jako powszechnie stosowanej formy załatwiania spraw w jednostce organizacyjnej;
  • Wymienić i zastosować podstawowe zasady redagowania pism;
  • Wymienić elementy pisma urzędowego;
  • Scharakteryzować podstawowe układy graficzne pism;
  • Prawidłowo rozmieścić elementy pisma w odpowiednim układzie graficznym;
  • Opracować plan treści pisma i zgodnie z nim zredagować treść pisma.
Czas trwania kursu: 7 tygodni